رای نهایی کمیته انضباطی صادر شد

در تاریخ ۲۸ تیرماه تصویر رای نهایی صادره از سوی کمیته انضباطی در خصوص اعتراض باشگاه اتحاد آبکنار، ابلاغ شد.

کمیته انضباطی پس از یک ماه بررسی، بر اساس این حکم اعتراض باشگاه اتحاد را وارد ندانسته لذا تغییری درنتایج حاصل نخواهد شد این حکم از جهات مختلف قابل بررسی است چرا که اصل موضوع یعنی مجاز بودن بازیکن برای بازی ( بودن در لیست ۲۸ نفره تیم ) اصلا بررسی نشد لذا مشاوران حقوقی باشگاه تا روز دوشنبه فرصت دارند تا در صورت لزوم به رای صادر اعتراض کنند .

Related Post

Leave us a reply