نتایج لیگ برتر نوجوانان گیلان۱۳۹۶-۹۷

نتایج هفته اول 

دوشنبه ۱۶ مرداد ۹۶

آینده‌سازان سیاهکل ۲-۲ ملوان‌توین انزلی

خزر لنگرود ۰-۱۰ شهرداری رشت

شاهین انزلی ۰-۵ پرسپولیس رشت

فجر رضوانشهر ۰-۱ فراز لاهیجان

کادوس ماسال ۴-۱ شهرداری فومن

سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۹۶ 

اتحاد آبکنار – شهرداری خمام

……………………………………………………

نتایج هفته دوم

شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

ملوان‌نوین انزلی ۲-۰ اتحاد آبکنار
شهرداری فومن ۱-۳ خزر لنگرود
شهرداری خمام ۱-۳ پرسپولیس رشت
فجر رضوانشهر ۲-۰ شاهین انزلی
فراز لاهیجان ۲-۱ کادوس ماسال

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

شهرداری رشت ۵-۳ آینده سازان سیاهکل

……………………………………………………