بازدید فرماندار و بخشدار از تمرین اتحاد

آقای میرشمس مومنی زاده فرمانداره محترم شهرستان بندر انزلی در راس هیاتی از امکانات باشگاه اتحاد دیدن کردند.

جناب آقای فرماندار به همراه جناب منوچهر عاشوری بخشدار مرکزی شهرستان بندر انزلی و جناب آقای صفری معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری از تمرینات تیمهای پایه اتحاد آبکنار ( نونهالان و نوجوانان ) بازدید کردند . در این بازدید مربیان تیم از مشکلات موجود سخن گفته و قولهایی ازجناب فرماندار برای پیگیری موضوعات گرفتند . هیات همراه توسط دوستان شورای اسلامی و دهیار محترم آبکنار همراهی میشدند .

Related Post

Leave us a reply